Jekyll-SharePoint web-julkaiseminen

SharePoint-sisällön julkaiseminen julkisille webbisivuille

SharePoint-palvelut ovat yleensä asennettuna palomuurin taakse yrityksen sisäverkkoon. Myöskään SharePoint Online-pilviversiossa ei ole enää mahdollista tehdä julkisia web-sivuja. SharePointin sisällön julkaisu laajemman yleisön saataville julkisen verkon puolelle on siis ongelmallista. Apuun voidaan ottaa Jekyll sivustogeneraattori.

Mikä Jekyll?

Jekyll on ohjelmisto, jolla generoidaan staattisia web-sivustoja. Jekyll ottaa syötteenä tiedostoja (kuten mallipohja-tiedostot, sisältötiedostot ja tyylitiedostot) ja generoi niiden perusteella staattisen web-sivuston. Tämä generoitu sivusto voidaan siirtää hostaukseen mihin tahansa palvelimelle tai vaikka Azureen. Lopputuloksena syntyvän staattisen sivuston etuina verrattuna esim. dynaamisiin ASP .NET sivustoihin ovat mm. parempi tietoturva, parempi suorituskyky ja ylläpidon helppous.

Jekyll - SharePoint

Jekyllin käyttämät sisältötiedostot voidaan koostaa SharePointista erillisen connectorin avulla. Tällöin connectoriin konfiguroidaan tieto siitä mistä SharePoint-sivustolta ja kirjastosta haettavat sisältösivut löytyvät. Connector hakee SharePointista sisältösivujen sisällön ja muut hyödylliset metatiedot (sivun tekijä,julkaisupäivä ym.) ja tallettaa ne Jekyllin ymmärtämään muotoon. Haettuja SharePoint sisältösivuja voidaan näin käyttää Jekyll-sivuston generoinnissa.

Laajaan käyttöön

Ihan muutaman artikkelisivun tai blogiviestin takia Jekyll-SharePoint-liitosta ei kannata virittää käyttöön. Jos siirrettäviä sisältösivuja on vähän, sisällön siirto onnistuu paremmin muilla työvälineillä esim. powershell-skripteillä.

Jos sisältöä on kuitenkin paljon ja se päivittyy usein, kannattaa Jekyll- SharePoint-liitosta ainakin harkita yhtenä vaihtoehtona.